Sabır ve Olgunluk

Merhaba çok değerli okuyucularım…

Herkesin yaşadığı kendine has bir hayati vardır.. Acı, üzüntü, hayal kırıklığı ve başarısızlık yoksa hayatımızda; o hayattan bir hikâye de çıkmaz zaten. Yenilerek öğreniriz… Kazanarak değil, sabır ve sessizlik öyle çok şeyin cevabını verir ki. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmayalım ki… SABIR durgun bir süreç değil bilakis; dinamik bir güçtür. Sabredenler ve affedenler, bu müthiş enerjiyi yöneten çok güçlü insanlardır.       

Atalarımızın da dediği gibi “sabır acıdır, ama meyveleri tatlıdır”.doğru ama Tevekkul ve tevazuuyla islenen bir sabır hiç bir şey yapmayarak bekleme becerisi değil; bilakis; beklerken doğru ve tutarlı davranışlar sergileme yeteneğidir… Sabırla, ayakta kalma suremizi; affetmek, saygi duyuluş ölçümüzü belirler. Unutmayalım ki; erdemli ve sabır erbabı insanlar, sabrettikleri kadar güçlü; şükrettikleri kadar da olgundurlar. İnsan, garip ve anlamsız döngü içerisinde olmasına ve bu döngünün alabildiğince verimsiz olmasına, verimlilik adına önemli bir engel olmasına rağmen. Ciddi bir direnç içindedir.

Hepimiz hayatimizi şöyle bir göz önüne getirip düşünmeye, sorgulamaya ve eleştirmeye başladığımız, karakterimizin oluşmaya başladığı zaman diliminden mevcut yasımıza gelinceye kadar gösterdiğimiz değişimi bir çetele ile göstermeye kalkacak olursak eğer, mevcut sapmanın büyüklüğü karşısında hayretlere düşeceğinize dair sizleri temin edebilirim. Tevekkül azim ve karar ne kadar sağlamsa; hayaller ve ideallere erişmek de bir o kadar çok uzakta olmadığının en büyük örneğini, Cumhurbaşkanı Yardımcımız; Saygıdeğer Fuat OKTAY abimiz bu büyük onura üstün muvaffakıyet ve tevekküle teslimiyetle ulaşmıştır ne mutlu. Çok değerli, FUAT OKTAY abimizle ayni köyde doğup büyüyen biri olarak; öyle büyük bir gurur ve kıvançla doluyum ki. Böyle çok büyük başarıların ve hedeflerin sırrı çok çalışmak ve kendine güvenip inanmaktan geçiyor.

Anadolu’nun bağrından kopan, yüreği ve ruhu; hele de ustun zekâsıyla, sistemli ve yöntemli adımlarıyla, ifa ettiği her görevde muzaffer olan, Türkiye sevdalısı mümtaz insan FUAT OKTAY abimize verilen bu büyük kutlu vazifede RABBIM yardımcısı oldu ve çok güzel icraatları var… Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ’ ında üstün irade ve teveccühlerini bir kez daha gördük ki; kalite ve liyakate nail olan her üstün yetenekli insanlara fırsat verdiğini.

Büyük Türkiye’mizin ufuklarındaki güneş asla batmayacaktır. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

Bayram KORKMAZ.

İLLER BANKASI UZMAN

Yorum yapın