Öz İplik-İş Sendikası Basın Açıklaması

Rafi Ay: “İşkolumuzda yıl içerisinde sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuştur”

Rafi Ay

İş Kolunda Hızla Liderliğe İlerliyor

İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistikleri resmî gazetede yayımlandı. 

Türkiye’de 2020 yılında toplam işçi sayısı 13 milyon 856 bin 801 kişi, Dokuma ve Deri İşkolunda çalışan işçi sayısı ise 1 milyon 148 bin 954 kişi olarak belirlendi. Dokuma ve Deri İşkolunda sendikalı çalışan sayısı bir önceki yıla göre 7 bin 289 kişi artış göstererek 101 bin 627 kişi olarak tespit edilmiştir.

Öz İplik İş Sendikası üye sayısını 2019-2020 yılı aralığında 4 bin 231 kişi arttırdı.

Rafi Ay’ın Açıklamaları

“Kayıt dışılığın en çok görüldüğü, sektördeki diğer sendikaların üye sayılarının her geçen gün azaldığı, mevcudu koruduğu ve kısmen artırabildiği işkolumuzda, Öz İplik İş Sendikası olarak üye sayımızın artmasının ve ailemizin genişlemesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Görüyoruz ki yıl içerisinde işkolumuzda sendikalı olan işçilerin yarısından fazlası sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuştur. Bu şahsım ve sendikamız adına çok kıymetli bir veridir.

Biz Dokuma ve Deri işkolunda, özel sektör çalışanlarının üye olabildiği bir sendikayız. Sendikalaşma konusunda en çetin mücadelenin verildiği bir işkoluna sahibiz.

Sektörümüzde işçilerin sendikalara üyeliği konusunda ciddi engellerle karşılaşmaktayız.  Öyle ki, sendikal tarihin hiç görmediği hukuki kararlar sendikamız aleyhine verilmiştir. Bu açıdan baktığımızda sendikamızın üye sayısının artmış olması, sahadaki çalışmalarımızın karşılığı ve işçilerin sendikamızla bağ kurmuş olmasıdır.

Diğer yandan Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde 13.8, işkolumuzda sendikalaşma oranı ise yüzde 8.8’dir. Sendikalaşma oranı oldukça düşüktür. Sendikalar demokratik yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Biz Öz İplik İş Sendikası olarak, çalışma hayatında sendikal kültürün yerleşmesi için gerekli mücadeleyi veriyoruz ancak siyasetçilerimiz, idarecilerimiz de artık sendikalaşma yönünde tavır almalılar. Ve örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır. Biz sektörde her koşulda ailemizi büyütmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Büyüyen ailemiz için teşkilatımızda emeği geçen herkese ve sendikamızı tercih eden tüm kıymetli arkadaşlarımıza da gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum”

Yorum yapın